Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków finansowych oraz raport z przebiegu warsztatów z zakresu nowych technologii

Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków finansowych oraz raport z przebiegu warsztatów z zakresu nowych technologii

1. Czas i miejsce warsztatów

Termin I: 13.02.2017 – 17.02.2017
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, Warszawa

Termin II: 20.02.2017 – 24.02.2017
Miejsce: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

 

2. Program warsztatów:

 

Programowanie Python
Na zajęciach uczestnicy poznali podstawy języka tekstowego Python. Język ten cechuje się czytelnością i zwięzłością kodu. Przy jego pomocy będą mogli w przyszłości tworzyć modyfikacje do gry Minecraft i programować elementy wirtualnego inteligentnego miasta. Podczas warsztatów uczestnicy poznali również składnie języka Python oraz podstawowe pojęcia związane z programowaniem (zmienne, funkcje, pętle, warunki) i zrealizowali następujące aktywności w grze Minecraft:
1) korzystanie z konsoli Python (IDLE), wyświetlanie tekstu, zmienne, teleportacja gracza na koordynaty x,y,z, auto teleportacja z użyciem polecenia time.sleep
2) generowanie struktur sześciennych – przygotowanie modeli matematycznych, operacje na liczbach, generowanie wieżowców z użyciem prostej pętli, automatyczna fontanna miejska
3) tworzenie programu windy przenoszącej gracza na różne piętra wieżowca po naciśnięciu danego bloku – wprowadzenie do warunków, interakcja ze światem gry
4) tworzenie programu automatycznej sygnalizacji świetlnej lub migających neonów
5) korzystanie z bibliotek Python – tworzenie własnych projektów w Minecraft z wykorzystaniem dostępnych poleceń oraz rozwiązań (ruchomy zegar, salon gier, TNT run)
W trakcie prowadzonych warsztatów uczestnicy mieli możliwość poznania podstawowych zagadnień programowania Python w Minecraft oraz realizacji wspólnej gry na serwerze

 

Warsztaty HTML

Na zajęciach uczestnicy poznali podstawy języka HTML oraz arkuszy stylów CSS.
W trakcie warsztatów realizowany był projekt tworzenia własnej strony internetowej na dowolny temat.
HTML pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu – formując hiperłącza, akapity, nagłówki, listy. Pozwala też na osadzenie w tekście dokumentu innych obiektów np. obrazów.
Arkusz stylów CSS to oddzielny dokument zawierający listę reguł ustalających w jaki sposób przeglądarka internetowa będzie wyświetlała stronę (elementy jak np. czcionki, kolor tekstu, marginesy, odstępy lub nawet pozycja danego elementu względem innych elementów bądź okna przeglądarki.) Wykorzystanie arkuszy stylów daje znacznie większe możliwości niż sam html, dlatego podstawowe elementy arkusza zostały wprowadzone do programu edukacyjnego.
Uczestnicy poznając zarówno podstawy HTML jak i Arkusz stylów CSS będą mogli w przyszłości samodzielnie projektować, modyfikować i zarządzać własną stroną www.

 

Harmonogram przeprowadzonych warsztatów:
• dzień pierwszy– zapoznanie z edytorem tekstowym pomocnym przy wprowadzaniu kodu html, praca w programie Notepad ++), omówienie (na przykładach) możliwości i ograniczeń języka html. Poznanie zasad tworzenia struktury strony www i ćwiczenia wdrażające poznanych znaczników i innych elementów kodu
• dzień drugi – wprowadzenie w zagadnienia arkuszy stylów CSS
• dzień trzeci – rozpoczęcie projektowania własnych stron www, omówienie ich struktur i tworzenie „szkieletu” (ramki, tytuły, akapity, inne)
• ostatnie dwa dni zajęła praca nad zawartością i stylami strony.

 

W trakcie warsztatów trenerzy wprowadzali również zasady:
– bezpiecznego korzystania z Internetu
– wykorzystywania zdjęć, tekstów, wzorców i programów w Internecie
– netykiety

 

3. Uczestnicy projektu
Uczestnikami projektu byli podopieczni:
– Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie przy ul. Paprociowej 2
– Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „KOŁO” w Warszawie przy ul. Dalibora 1
– ARKA Fundacja Dzieci, Warszawa, ul. Wojnicka 4

W programie łącznie wzięło udział 44 dzieci w wieku od 8 do 17 lat, w tym 24 dziewczynek i 20 chłopców

 

4. Dodatkowe cele projektu
– kształtowanie poczucia własnej wartości
– zachęcanie dzieci do dodatkowych aktywności
– przekazanie dzieciom wzorców prawidłowych zachowań społecznych

 

5. Opis warsztatów
Głównym celem warsztatów było nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności programowania oraz projektowania stron www, którą z pewnością będą mogli, oraz często musieli, wykorzystać w przyszłości.
Co ciekawe, zdecydowana większość dziewczynek, które brały udział w programie, na początku warsztatów nie widziały potrzeby uczestniczenia w zajęciach o takiej tematyce. Bardzo zaskakująco reagowały na sam pomysł. „To nie będzie mi nigdy potrzebne”, „jestem za głupia na to”, „ja się do tego nie nadaję” – to tylko kilka z wielu tego typu wypowiedzi dziewczynek. Jedna z uczestniczek, biorąca udział w warsztatach w pierwszym tygodniu ferii, do ostatniego dnia odmawiała aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Z drugiej jednak strony bardzo chętnie przyjeżdżała i obserwowała, co dzieje się na zajęciach. Ku naszemu zdziwieniu, na zakończenie poprosiła o jeszcze jedną szansę uczestniczenia w zajęciach w przyszłości.
Dzieci stworzyły wiele ciekawych projektów stron www, których tematyka dotyczyła głównie ich pasji i zainteresowań. Wśród najczęściej wybieranych tematów znalazły się między innymi sport, nauka, miłość, gotowanie, kosmetyki, ulubiony aktor, film i sportowiec. Powstały nawet blogi – Opowieść z dnia codziennego oraz Podróże.
Dzieci z młodszej grupy, czyli te w wieku od 8 do 12 lat były zafascynowane programowaniem. Jakie było ich zadowolenie kiedy okazało się, że programowanie tylko wydaje się trudne, a w rzeczywistości chodzi o zrozumienie pewnych zależności.
Naszym celem i celem trenerów było przekazanie dzieciom konkretnych i praktycznych umiejętności i zachęcenie do wyboru kształcenia w IT. Kolejny raz podjęliśmy próbę obalenia mitu, że temat jest trudny i przeznaczony tylko dla informatyków programistów i udało się. Potwierdziło się nasze przekonanie, że nowe technologie pomagają rozwijać zainteresowania, a przede wszystkim stały się już w tej chwili nieodłącznym elementem życia.

Po warsztatach rozmawialiśmy z opiekunami grup, żeby bezpośrednio poznać wrażenia dzieci po warsztatach. Nie spodziewaliśmy się aż tak pozytywnych opinii. Trzy najważniejsze informacje, jakie zebraliśmy:

– dzieci bardzo zadowolone z uczestnictwa w warsztatach;
– atmosfera stworzona przez organizatorów i trenerów bardzo przyjazna;
– oferta warsztatów niezwykle atrakcyjna i niespotykana;

Tak, jak przy każdym kolejnym projekcie tutaj też wyciągnęliśmy następujące wnioski:

• Niezwykle istotne jest aby budować świadomość rodziców, nauczycieli i opiekunów o roli umiejętności używania nowych technologii przez dzieci;
• Z biegiem czasu, coraz więcej dzieci i młodzieży będzie potrzebowało przeszkolenia ze względu na rosnące zapotrzebowanie na takie umiejętności na rynku pracy;
• Należy pokazywać dzieciom, że znajomość zasad programowania jest ważna nie tylko dla przyszłych programistów, lecz także może być świetną zabawą uczącą logicznego myślenia;
• Na warsztatach powinien być obecny psycholog lub pedagog wspierający pracę trenerów.

 

6. Partnerzy projektu:
– Delloite,
– T-mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, Warszawa
– Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, Warszawa
– Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Konferencje Program Digital University łączy w sobie operacyjny know-how, studia najlepszych pionierskich przypadków oraz praktykę liderów branży i wiedzę akademicką. ZJAZDY
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
Na blogu Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. BLOG
Edukacja Wszystkich prelegentów Digital University łączy pasja dla innowacyjności i potrzeba dzielenia się świeżą, unikalną wiedzą. PRELEGENCI
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
digital-dev_mosaic-b_