Wojciech Murawski

Wojciech Murawski

Współzałożyciel i Członek Zarządu jednej ze Spółek w Grupie Blue Media

Od kilkunastu lat realizuje odważne projekty telekomunikacyjne i informatyczne z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.

Aktualnie wraz z Zespołem skoncentrowany na wdrożeniach, rozwoju i doskonaleniu procesów sprzedaży różnego rodzaju produktów i usług w kanale on-line, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego i ubezpieczeniowego.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Konferencje Program Digital University łączy w sobie operacyjny know-how, studia najlepszych pionierskich przypadków oraz praktykę liderów branży i wiedzę akademicką. ZJAZDY
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
Na blogu Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. BLOG
Edukacja Wszystkich prelegentów Digital University łączy pasja dla innowacyjności i potrzeba dzielenia się świeżą, unikalną wiedzą. PRELEGENCI
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
digital-dev_mosaic-b_