Włodzimierz Marciński

Włodzimierz Marciński

Digital Champion Ministerstwo Cyfryzacji

Matematyk, ekonomista, informatyk. Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie w zakładzie ds. zastosowań administracyjnych i zastosowania w tym sektorze towarzyszą mu przez całą pracę zawodową.

 

W IMM a następnie jako kierujący pracownią pilotowych wdrożeń zakładów MERA tworzy oprogramowanie systemowe i aplikacyjne dla produkowanych w Polsce komputerów. Jest twórcą wielu zastosowań teleinformatycznych w administracji, gospodarce, telewizji oraz w sporcie. Pracuje w pierwszych tworzonych w Polsce firmach polonijnych. Od 1992 roku pełni funkcję pełnomocnika ministra ds. rozwoju informatyki w MSZ. Tworzy pierwsze zastosowania w służbie dyplomatyczno-konsularnej, koordynuje wdrożenie systemu informatycznego Schengen. W okresie negocjacji akcesyjnych o członkostwo Polski w UE, w latach 1998-2004 odpowiada za tematykę telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego w przedstawicielstwie w Brukseli, jako pierwszy przedstawiciel Polski zasiada w komitetach Rady UE. W latach 2004-2005 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji współtworzy ustawę o informatyzacji i przy wsparciu środowiskowym, w imieniu Polski przeciwstawia się przyjęciu dyrektywy o patentowaniu oprogramowania. W latach 2008-2011 jest dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA współtworząc m.in. przyjętą przez rząd strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

Jako pełnomocnik ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji w MAiC jest inspiratorem projektu integrującego środowisko IT administracji, rady dyrektorów czy profilowanych studiów podyplomowych dla kadry informatyków.

 

Od 2012 roku pełni funkcję Lidera Cyfryzacji w Polsce i jest inicjatorem powołania Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Jest członkiem sieci narodowych liderów zainicjowanej przez przewodniczącego KE. Funkcję tę kontynuuje do dziś. Był długoletnim ekspertem w sprawach informatyki Rady Europy oraz członkiem dwóch kadencji Komitetu Informatyki PAN, członkiem zarządu mazowieckiego oddziału PTI.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Konferencje Program Digital University łączy w sobie operacyjny know-how, studia najlepszych pionierskich przypadków oraz praktykę liderów branży i wiedzę akademicką. ZJAZDY
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
Na blogu Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. BLOG
Edukacja Wszystkich prelegentów Digital University łączy pasja dla innowacyjności i potrzeba dzielenia się świeżą, unikalną wiedzą. PRELEGENCI
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
digital-dev_mosaic-b_