Magdalena Dziewguć

Magdalena Dziewguć

Head of Google for Work (PL,CZ,SK)

Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży teleinformatycznej. Jest ekspertem zarządzania segmentem B2B i budowania strategii rozwoju dla firm usługowych. Absolwentka prawa i psychologii, posiada tytuł Executive MBA SGH, jako jedna z niewielu kobiet na świecie ukończyła menedżerskie studia podyplomowe na Harvard Business School.

Autorka artykułów o tematyce biznesowej, publikowanych w prestiżowych czasopismach branżowych. W podstawowej, najważniejszej dla niej roli życiowej, matka dwojga dzieci Sonii i Adasia, partnerka życiowa ich ojca. Dlaczego założyłyśmy fundację: „Moje dwie wielkie pasje to edukacja i rozwój biznesu przez większe wykorzystanie nowych technologii. W obu dziedzinach od lat szukam synergii uruchamiając kolejne projekty. Ponieważ Polska jest krajem w którym udaje się przeskakiwać całe etapy rozwoju wierzę, że obecnie również mamy taką szansę. Jeśli będziemy odpowiednio szybko uczyć się wykorzystywania nowych technologii dla rozwoju własnego oraz firm i instytucji w których pracujemy możliwości wzrostu są nieograniczone. Wierzę, że nasza fundacja może wielu osobom umożliwić dotarcie do dobrych praktyk i pomysłów w tej dziedzinie.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Konferencje Program Digital University łączy w sobie operacyjny know-how, studia najlepszych pionierskich przypadków oraz praktykę liderów branży i wiedzę akademicką. ZJAZDY
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
Na blogu Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. BLOG
Edukacja Wszystkich prelegentów Digital University łączy pasja dla innowacyjności i potrzeba dzielenia się świeżą, unikalną wiedzą. PRELEGENCI
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
digital-dev_mosaic-b_