Katarzyna Sołowska – Cieślik

Katarzyna Sołowska – Cieślik

Technical Supervisor, R&D 3M

W 2006 ukończyła Magisterskie studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Chemii, Kierunek Biotechnologia.

Pracę w 3M rozpoczęła w 2007. Przez kolejne lata jej kariera rozwijała się dynamicznie w Dziale R&D, gdzie wzbogacała swoje umiejętności w asyście multidyscyplinarnych zespołów.

Obejmując kolejno stanowiska Inżynierskie, a następnie kierownicze, rozwijała nowe produkty na rynki Globalne, zarządzała projektami NPI (New Product Introduction), wprowadzała proces In-house Clinical Studies, jak również pełniła funkcję Tech Forum Chair-dbając o globalną kolaborację społeczności naukowej w 3M.

W czasie wolnym, wraz z córką i mężem, zwiedza Świat.

Współpraca z Digital University

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Konferencje Program Digital University łączy w sobie operacyjny know-how, studia najlepszych pionierskich przypadków oraz praktykę liderów branży i wiedzę akademicką. ZJAZDY
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
Na blogu Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. BLOG
Edukacja Wszystkich prelegentów Digital University łączy pasja dla innowacyjności i potrzeba dzielenia się świeżą, unikalną wiedzą. PRELEGENCI
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
digital-dev_mosaic-b_