Francesco Rainini

Francesco Rainini

Innovation Consultant at SAS

Matching his technical expertise, business knowledge and creativity, as a member of SAS Italy Innovation Team he helps customers going through Data Innovation initiatives, by lighting new ideas and shaping them in term of business and technical feasibility.
Few minutes of interaction are good enough to initiate interesting discussions about how to create value from data, how to generate new revenue streams and how to empower internal company processes.
Hearing „Interesting project”, „brilliant”, „we must do that” is the first best moment. The second one is when things have been successfully done.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Konferencje Program Digital University łączy w sobie operacyjny know-how, studia najlepszych pionierskich przypadków oraz praktykę liderów branży i wiedzę akademicką. ZJAZDY
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
Na blogu Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. BLOG
Edukacja Wszystkich prelegentów Digital University łączy pasja dla innowacyjności i potrzeba dzielenia się świeżą, unikalną wiedzą. PRELEGENCI
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
digital-dev_mosaic-b_