Elżbieta Tomczuk

Elżbieta Tomczuk

CEE Employer Branding Hub Leader at PwC

Odpowiada za strategię Employer Brandingu w PwC w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w rekrutacji i 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu talentami w branży FMCG i konsultingowej. Twórca kategorii i ekspert merytoryczny w konkursie Siła Przyciągania, nagradzającym firmy, które wyróżniają się umiejętnością przyciągania i zatrzymywania talentów w organizacji. Lider projektu MatchBeta wykorzystującego sztuczną inteligencję w planowaniu kariery i rekrutacji.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Konferencje Program Digital University łączy w sobie operacyjny know-how, studia najlepszych pionierskich przypadków oraz praktykę liderów branży i wiedzę akademicką. ZJAZDY
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
Na blogu Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. BLOG
Edukacja Wszystkich prelegentów Digital University łączy pasja dla innowacyjności i potrzeba dzielenia się świeżą, unikalną wiedzą. PRELEGENCI
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
digital-dev_mosaic-b_