Dr Jacek Stępień

Dr Jacek Stępień

Przewodniczący Rady Nadzorczej MILTON ESSEX SA

Ekspert i wynalazca innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obrazowania w paśmie bliskiej i średniej podczerwieni w zastosowaniach biomedycznych, specjalista w zakresie biofizycznych właściwości struktur tkankowych i zastosowania efektów termooptycznych w medycynie i diagnostyce czynnościowej. Autor koncepcji biomarkerów parametryzujących biologiczne procesy termodynamiczne. Wspólnie z prof. S. Kłosowiczem (WAT), prof. J. Zmywaczykiem (WAT) i prof. E. Stanowskim (WIM) współautor rewolucyjnej koncepcji hybrydowej anatomiczno-czynnościowej diagnostyki wczesnych stadiów raka gruczołu piersiowego (CBC-PAD Combined_Breast_Cancer_Physiological_&_Anatomical_Diagnostic), opartej o tzw. „triadę diagnostyczną” pozwalająca praktycznie wykorzystać markery termodynamiczne do testów przesiewowych wykrywających wczesne etapy formowania się struktur towarzyszących transformacji neoplastycznej. Autor nieinwazyjnego testu do wykrywania wczesnych sygnałów obecności raka piersi, wypełniającego interwał pomiędzy dwiema kolejnymi mammografiami, zwiększającego przez to selektywność i czułość klasycznej mammografii, pozwalającego na wyłowienie, aż do 98-99% przypadków raka piersi u kobiet, u których zastosowano taką skojarzoną procedurę. Absolwent prestiżowego programu MBA w Int. Business School (pod kier. prof. A. Koźmińskiego). Od lat 90-tych XX w. związany jest z międzynarodowym konsultingiem i doradztwem strategicznym, m.in. jako ekspert Word Bank/IFC. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował na kierowniczych stanowiskach dla wielu renomowanych firm konsultingowych i instytucji finansowych, w trakcie globalnych procesów fuzji m.in. jako szef Business Development w strukturze CEE PricewaterhouseCoopers w czasie fuzji Coopers&Lybrand i PriceWaterhouse, i jako szef ds. strategii rynkowej podczas łączenia Grupy Creditanstalt z Bank Austria. Visiting Professor i Assistant Professor na studiach podyplomowych executive MBA. Korespondent m.in. The Econometric Society.

Współpraca z Digital University

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Konferencje Program Digital University łączy w sobie operacyjny know-how, studia najlepszych pionierskich przypadków oraz praktykę liderów branży i wiedzę akademicką. ZJAZDY
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
Na blogu Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. BLOG
Edukacja Wszystkich prelegentów Digital University łączy pasja dla innowacyjności i potrzeba dzielenia się świeżą, unikalną wiedzą. PRELEGENCI
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
digital-dev_mosaic-b_