dr. Iwona Pomianowska

dr. Iwona Pomianowska

psychologist, filmmaker and information designer

Psychologist, filmmaker and information designer, a lecturer at the Warsaw University (Psychology  Department), at The Schiller National Film  School (Postproduction & New Media) and University of Silesia (Game and Virtual Reality Design). She combines the domains of empirical psychology and media design by scrutinizing the issues of human cognition, visual perception (PhD, the School of Psychology, Trinity College Dublin) and transmedia narratives (LUCA School of Arts, Brussels).

 

Currently freelance at:

VRT (National Broadcast Belgium)

M Museum Leuven (Belgium) University of Warsaw,

Psychology Department (Poland)

The Schiller National Film School (Postproduction & New Media, Poland)

Interdisciplinary Research Centre (Lodz, Poland) Game Design & Virtual Reality Design (Silesian University).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Konferencje Program Digital University łączy w sobie operacyjny know-how, studia najlepszych pionierskich przypadków oraz praktykę liderów branży i wiedzę akademicką. ZJAZDY
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
Na blogu Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. BLOG
Edukacja Wszystkich prelegentów Digital University łączy pasja dla innowacyjności i potrzeba dzielenia się świeżą, unikalną wiedzą. PRELEGENCI
Nasza fundacja Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i ich biznesu w świecie zdominowanym przez technologię. O NAS
digital-dev_mosaic-b_