Kim jesteśmy? Co robimy? Dlaczego?

Jesteśmy fundacją edukacyjną a naszym nadrzędnym celem jest edukacja w zakresie rozwoju poprzez innowacje i zapoznanie z tematyką nowych technologii.

 

  • Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i biznesu;
  • Wspieramy rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych zgodnie z najnowszymi światowymi trendami technologicznymi,
  • Edukujemy, inspirujemy, kształcimy i wspieramy liderów przyszłości w obszarach integracji, wydarzeń, innowacji i wpływu współtworząc SingularityU Warsaw Chapter,
  • organizujemy warsztaty technologiczne DigiKids dla dzieci, na których pokazujemy że informatyka, matematyka, przedsiębiorczość czy robotyka są świetną zabawą i tak naprawdę wbrew stereotypom nie są trudne.
  • Uczymy najmłodszych twórczego rozwiązywania problemów, doskonalenia logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, rozwijają umiejętności manualne, uczą się pracy indywidualnej i grupowej a także wzmacniają wiarę we własne możliwości i budują pewność siebie.
  • Prowadzimy wiele projektów edukacyjnych z obszaru wykluczenia technologicznego dzieci i dorosłych.
  • Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie dzieciom ze świetlic środowiskowych, Domów Dziecka i środowisk wykluczonych.

 

Utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego wspieramy współpracą z takimi uczelniami jak Szkoła Główna Handlowa (prof. Piotr Płoszajski) i Uniwersytet SWPS jak również Harvard Business School (prof. Stefan H. Thomke, prof. Mikołaj Jan Piskorski) oraz Singularity University (David Roberts).

Posiadamy doświadczenie we współpracy zarówno z dużymi korporacjami jaki i start-upami. Mamy doskonałe rozeznanie biznesowe w obu płaszczyznach, dzięki temu rozumiemy potrzeby obu stron oraz wiemy w jaki sposób je wspierać i edukować. Wiele lat spędziłyśmy pracując w największych korporacjach w Polsce, a teraz współpracujemy ze środowiskiem startupów, jednocześnie same tworząc startup społeczno-edukacyjny.

 

Nasze cele realizujemy zarówno w formie organizacji konferencji, prelekcji, akcji społeczno- edukacyjnych i szkoleń dedykowanych do poszczególnych grup biznesowych a także w ramach projektu edukacyjnego DigiKids dla dzieci i młodzieży. Ich celem jest podniesienie poziomu wiedzy o nowych technologiach oraz motywowanie do podjęcia działań rozwojowych w tym zakresie Wieloletnie doświadczenie i znajomość potrzeb rynku determinuje nas do szerzenia i przekazywania wiedzy w tym zakresie. Wiemy że właściwa polityka komunikacyjna i edukacyjna jest kluczowa dla powodzenia procesu digitalizacji, dlatego też przygotowujemy nasze szkolenia zgodnie z obowiązującymi trendami i potrzebami rynku.

 

Wybierając ścieżkę edukacyjną pamiętamy że dostęp do wiedzy i know–how z zakresu biznesowego i operacyjnego wykorzystywania technologii w procesach biznesowych może mieć wpływ na lepsze przygotowanie organizacji do funkcjonowania w przyszłości a takie podejście edukacyjne ma dla nas najwyższy priorytet.

We are in the throes of a transition where every publication has to think of their digital strategy.
Bill Gates
Sharing is good, and with digital technology, sharing is easy.
Richard Stallman
In the Digital Age, recorders also tend to be oversharers, and with Facebook, Instagram, Twitter, and Pinterest, they can do so on a grand scale.
Graydon Carter
Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.
Steve Jobs
A key ingredient in innovation is the ability to challenge authority and break rules.
Vivek Wadhwa