O DigiKids

Dzisiaj świat technologii nieodłącznie towarzyszy naszemu życiu – narzędzia IT zmieniły sposób, w jaki się komunikujemy, pracujemy, uczymy, bawimy i randkujemy. Tymczasem nauki ścisłe nadal postrzegane są jako trudne, niezrozumiałe i przeznaczone dla wąsko wyspecjalizowanych ekspertów.

Fundacja Digital University chce zmienić ten stereotyp – zwłaszcza wśród najmłodszych. Dlatego organizujemy warsztaty technologiczne DigiKids dla dzieci, na których pokazujemy że informatyka, matematyka, przedsiębiorczość czy robotyka są świetną zabawą i tak naprawdę nie są trudne.

Program DigiKids to naukowa zabawa w poznawanie nowych technologii. To zajęcia edukacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży, o tematyce z szeroko pojętej technologii – m.in. z programowania, matematyki oraz wykorzystania internetu.

To cykl warsztatów, na których dzieci, w formie zabawy, poznają nowe zagadnienia oraz znajdują odpowiedzi na wiele technologicznych pytań, na które dorośli czasem nie mają czasu odpowiadać (lub nie znają na nie odpowiedzi).

Dzieci rodzą się z naturalną ciekawością świata. Zadają dorosłym mnóstwo pytań, stale coś badają, szukają, dociekają. Idealny system edukacji to taki, który podtrzymuje u dzieci tą ciekawość świata, jest innowacyjny, kreatywny, stawia na samodzielność oraz wykorzystuje nowe technologie. Nauka może i powinna być atrakcyjna i ciekawa.

Na to stawiamy właśnie w DigiKids!

Dajemy dzieciom pole do samodzielnego odkrywania i rozbudzamy kreatywność. Pokazujemy dzieciom, że nowe technologie, nauki ścisłe, internet, programowanie to ekscytujące narzędzia. Udowadniamy dzieciom, że nauka to wspaniała zabawa, a nowe technologie pozwalają lepiej poznawać świat. Chcemy, aby dzieci nabyły umiejętności, dzięki którym staną się nowoczesnymi twórcami.

Korzystając z nowoczesnych technologii, dzieci uczą się twórczego rozwiązywania problemów, doskonalą logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, rozwijają umiejętności manualne, uczą się pracy indywidualnej i grupowej a także wzmacniają wiarę we własne możliwości i budują pewność siebie.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie digikids.pl

Wsparcie dla Projektów Fundacji

Chcemy bardzo podziękować za wkład jaki Państwo wnoszą w działalność społeczną Fundacji Digital University. Współpraca z Nami i każda zakupiona wejściówka na nasze wydarzenia to cegiełka na organizację warsztatów DIGIKIDS dla wychowanków Domów Dziecka, podopiecznych Świetlic Środowiskowych oraz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wierzymy, że wspólne działania mogą dać każdemu dziecku szansę na rozwój i edukację. Ważne jest, aby dzieci traktowały technologię nie tylko jako element rozrywki, lecz także jako źródło pogłębiające wiedzę i umiejętności. Gdyby nie Państwa wsparcie nie mielibyśmy możliwości realizacji kolejnych projektów skierowanych do najbardziej potrzebujących.

 

Od początku 2017 roku udało nam się zrealizować zajęcia takie jak:
Warsztaty myślenia projektowego dla dzieci
Podstawy HTML – budujemy własną stronę internetową
Podstawy języka Python – programowanie w Minecraft
Warsztaty DigiKids
Warsztaty Video

 

Udział w zorganizowanych zajęciach wzięli podopieczni:
Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”
Fundacji Dzieci ARKA
Domu Dziecka nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów
Domu Dziecka im. ks. G.P. Baudouina

Warto pomagać, gdyż małe gesty, małe rzeczy które mogą wydawać się niepozorne potrafią przenosić góry i dawać szczęście innym.

 

Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie inicjatyw fundacji.

We are in the throes of a transition where every publication has to think of their digital strategy.
Bill Gates
Sharing is good, and with digital technology, sharing is easy.
Richard Stallman
In the Digital Age, recorders also tend to be oversharers, and with Facebook, Instagram, Twitter, and Pinterest, they can do so on a grand scale.
Graydon Carter
Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.
Steve Jobs
A key ingredient in innovation is the ability to challenge authority and break rules.
Vivek Wadhwa